Movie S1.

A single golden head centipede (Scolopendra subspinipes mutilans) weighing ∼3 g attacks a mouse (∼45 g) and rapidly subdues it within 30 s.

Centipedes subdue giant prey by blocking KCNQ channels

Lei Luo, Bowen Li, Sheng Wang, Fangming Wu, Xiaochen Wang, Ping Liang, Rose Ombati, Junji Chen, Xiancui Lu, Jianmin Cui, Qiumin Lu, Longhua Zhang, Ming Zhou, Changlin Tian, Shilong Yang, and Ren Lai

PNAS. 2018. 115:1646-1651 DOI: 10.1073/pnas.1714760115